svenskademensdagarna

STELLA CARE

Förbättra livskvaliteten via spårning av personer med demenssjukdom

Sedan 2012 har Stella Cares mål varit att skapa trygghet för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal.

Vår lösning består av en GPS-enhet, en användarvänlig app och ett administrationssystem. Apparaterna bärs av personen med demenssjukdom och vår app och vårt administrationssystem används av anhöriga eller personal för att spåra personen med demenssjukdom.

Vi har ett brett utbud av GPS-enheter för att täcka olika behov

GPS:en finns i olika former, antingen som ett armbandsur eller en liten dosa. Det gör att personen med demens kan bära GPS-hjälpmedlet med värdighet, diskret eller osynligt på kroppen.

Vårt system gör GPS-spårning av personer med demenssjukdom enkelt för vårdare och anhöriga. Detta ger den demenssjuka personen större trygghet och möjlighet att behålla sin frihet. Frihet att röra sig fritt på egen hand utan att anhöriga och vårdpersonal behöver oroa sig för att personen försvinner spårlöst.

Hitta oss i monter 29

Epost: info@stellacare.dk

Kontakt: Mary Svartzengren

Tel: +45 42 42 90 60

stellacare.dk/SV
SV vegaplus Broschyr