Om Föreningen

Svenska nätverket för demenskunskap

Nätverket består egentligen av alla som deltar under konferensdagarna. Vi har valt att inte organisera en stor förening med medlemsregister och avgifter, då vi tror att det skulle sluka resurser helt i onödan. Istället består föreningen som planerar och organiserar Svenska Demensdagarna av tolv personer med olika yrken, verksamma inom skilda områden i olika delar av landet. Gemensamt är att vi drivs av intresset för att förbättra tillvaron för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Flera av oss är också engagerade i forskning inom demensområdet. Föreningen är en ideell organisation och vi har ett nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Vår gemensamma utgångspunkt är alla människors lika värde och att alla med demenssjukdom har rätt till bästa möjliga vård och omsorg oavsett var man bor eller vad man har för bakgrund.

MÅL

Att Sverige ska ha världens bästa vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga.

SYFTE

Att bidra till utveckling av vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga.

MEDEL

Att anordna icke vinstdrivande konferenser för de som arbetar inom demensområdet. Kunskapsinnehållet på konferenserna ska spegla hela sjukdomsförloppet från tidig upptäckt till vård i livets slutskede.

STYRELSEN

Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av föreningen eller har frågor. För kontaktinfo och mer info om oss i styrelsen klicka här.