Posterutställning

Plats: Utställningshallen

1. Köpings modellen – Tillsammans för en bättre demensvård

Linda Jakobsson, Specialist Sjuksköterska inom Demens i Köpings Kommun

Posterns innehåll: Hur vi i Köpings kommun har jobbat för att förverkliga de nationella riktlinjerna för demensvård i det dagliga arbetet. Hur vi har tagit fram ett koncept likt demenscentrums stjärnmärkning för att höja kompetensen hos all omvårdnadspersonal. Vi satsar på teamsamverkan för att nå bästa förutsättningar för en demensvård som siktar framåt. Vikten av att delaktigheten finns i alla led inte bara hos omvårdnadspersonalen.

2. Resursteam demens – Utveckling, samverkan, lärande

Maria Grönberg, Demenssamordnare Preventiva enheten, Socialförvaltningen, Varbergs kommun

Posterns innehåll: Teamet består av olika professioner som ska vara ett kunskapsnav, hitta arbetssätt för framtidens behov och utgå från nationella riktlinjer.

3. På pensionat Harakärrsgården, ser vi med nya ögon på vården

Ewa Wörlén,  enhetschef Harakärrsgården

Posterns innehåll: Vi åskådliggör vårt sätt att arbeta. Vi tar tillvara våra egna intressen för att förgylla dagarna för hyresgästerna. Vi kallar det att tillföra honung i arbetsdagen.