Posterutställning

Plats: Utställningshallen

1. Proaktiv SIP vid demensdiagnos

Ett sätt för primärvård och kommun att samarbeta

Sara Jakobsson, äldresjuksköterska, Närhälsan Lerum Vårdcentral
Anna Carlström, demenssjuksköterska, Lerums kommun/förebyggandeenheten

2. Demenslotsar och öppenträffpunkt för personer med demenssjukdom

Att skapa ett mer personcentrerat stöd för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Carita Standerth undersköterska, demenslots, hemtjänst, Lerums kommun
Judy Arnoldsson undersköterska, demenslots, hemtjänst, Lerums kommun
(Anna Carlström) demenssjuksköterska, Lerums kommun

3. Att få leva tills man dör

Lena Olai, Kvalitet- och verksamhetsutvecklare, MAS, Samariterhemmet Diakoni, Uppsala

4. Framgångsrik hantering av Influenza A utbrott på demensboende Akvarellen i Kumla, februari 2023

Zbigniew Dzialanski, distriktsläkare, Kumla VC
Malin Strandfors, kommunsköterska
Elin Fogelkvist, kommunsköterska
Ann Rausberg, kommunsköterska
Camilla Edenholm, kommunsköterska

5. Samtalsgrupp – för dig med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i tidigt skede

Camilla Boström, äldrekonsulent, Hälsofrämjande och förbyggande
Maria Landin, Silviaarbetsterapeut/Expertuppdrag demens, Hälso-och sjukvård – Rehabenheten

6. Swedish FTD Initiative

Helena Venuti Hansén, forskningssamordnare, Karolinska Institutet, Neurogeriatrik

7. Team på Teams

Maria Landin, Demensarbetsterapeut / Silviaarbetsterapeut / Expertuppdrag demens, Göteborgs stad, stadsområde Centrum

8. Neurokognitiva och psykologiska symtom hos Post Covid-19 patienter-PASC, en klinisk studie

Yvonne Freund-Levi, Zbigniew Dzialanski1, Adrian D. Meehan, Tobias Granberg, Bianka Forgo, Per Thunberg, Sophie Erhardt, Hans Hjelmqvist