Posterutställning

Plats: Kongressfoajén

1. Samverkan för bättre munhälsa
– tidiga insatser vid demensdiagnos.

Risken för bristande munhälsa ökar redan tidigt i demenssjukdomen. Personer med demenssjukdom förlorar ofta kontakten med tandvården och munhälsan riskerar snabbt förändras. Skador kan ge försämrad allmänhälsa, förorsaka ett stort lidande för individen och är svåra att behandla i ett senare stadium av sjukdomen. Regelbunden och förebyggande tandvård är därför av yttersta vikt. Centrum för äldretandvård (en del av Folktandvården Västra Götaland), demensteamet centrum och anhörigkonsulenter i Göteborgs stad erbjuder tidiga och samordnade insatser för att öka kunskapen om munhälsa, ekonomiska tandvårdsstöd och tandvårdens betydelse bland personer med demenssjukdom i tidigt skede och deras anhöriga.

Nathalie Sheerin. Leg Tandhygienist med Diplom från Silviahemmet/Sakkunning Demens Folktandvården Västra Götaland. Centrum för äldretandvård i samarbete med Hälsofrämjande- och förebyggande samt Demensteamet Centrum i Göteborgs stad.

2. CogniFood – matens påverkan vid prodromal Alzheimers

CogniFood är en 24-veckors interventionsstudie som syftar till att undersöka kostförändringar som tilläggsbehandling vid kognitiv svikt. Kostinterventionen förväntas påverka flera hormoner och metabola nätverk. Beroende på genuppsättning kan effekten av de olika kostprofilerna skilja sig mellan deltagare. Totalt 40 deltagare i åldern 50–85 år med diagnosen prodromal Alzheimers kommer rekryteras. Alla deltagare får testa båda kostperioderna i en cross-over design. Kostprofilerna kallas HCLF (high-carb-low-fat) och LCHF (low-carb-high-fat) och skiljer sig således i mängden kolhydrater och fett. Alla deltagare får både färdiga matlådor och vissa livsmedel hemlevererade till sig under hela studieperioden. Tillsammans med regelbundet stöd från studiedietisten får deltagarna hjälp med att följa kostprofilerna.

Clara Arvidsson, leg. dietist och studiekoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset

3. LETHE – Ett digitalt understött livsstilsprogram för att främja hjärnhälsa bland äldre vuxna

LETHE är en pilotstudie vars syfte är att undersöka om ett digitalt livsstilsprogram är genomförbart, det vill säga hur användbart och meningsfullt äldre personer tycker att det digitala programmet är och om det är enkelt att använda för att stödja hjärnhälsan hos äldre vuxna. Det digitala programmet består av en app samt en smartklocka.

I LETHE- pilotprojekt är fyra europeiska länder involverade; Sverige, (Karolinska Institutet), Finland (Institutet för hälsa och välfärd THL), Italien (Universitetet i Perugia) och Österrike (Medicinska universitetet i Wien).

Totalt rekryteras 160 personer, 40 deltagare/land och studiedeltagare är med i studien i 2 år, åldern på deltagarna är mellan 60–77 år.

Deltagande i studien lottas till en av två grupper (lika många i varje grupp):
1) En grupp får egenguidad behandling/livsstilsförändring
2) En grupp får en mer intensiv handledning om hälsosam livsstil

Alla deltagare kommer får evidensbaserade nationella råd om hälsosam livsstil, men i olika omfattning. Livsstilsfaktorerna innehåller råd om fysisk aktivitet, kost, hjärt-, kärlfaktorer samt kognitiva och sociala faktorer. Gruppen med mer handledning, får gruppträffar och enskilda träffar med hälsovårdspersonal från studieteamet. Den egenguidade gruppen kommer att uppmuntras att följa hälsoråd på egen hand. Oavsett vilken grupp kommer alla deltagare på 4 studierelaterade besök: baslinje, 6 månader, 12 månader och 24 månader.

Carolina Meius, Forskningssjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset

4. MET-FINGER – Livsstilsintervention kombinerat med Metformin

MET-FINGER studien bygger på resultat från FINGER-studien (Finsk geriatrisk interventionsstudie för att förebygga kognitiv svikt och funktionsnedsättning). Interventionen i FINGER-studien inkluderade fysisk träning, hälsosam kost, kognitiv träning och kontroll av hjärt-kärlrelaterade riskfaktorer. Resultaten av studien visade att interventionen hade en skyddande effekt mot kognitiv nedsättning hos friska äldre personer som hade en ökad risk för demens. Syftet med MET-FINGER studien är att undersöka om livsstilsinterventionen i FINGER-studien, i kombination med Metformin som är ett vanligt läkemedel mot diabetes, kan minska risken för att utveckla demens hos personer är mellan 60–79 år. Studien genomförs i Storbritannien, Finland och Sverige. Totalt 600 deltagare kommer att rekryteras, 100 av dem via Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Deltagare som lottas till strukturerade livsstilsprogrammet kommer under två år erbjudas individuell rådgivning gällande kost och livsstilsfaktorer, föreläsningar i grupp samt fysisk och kognitiv träning. Deltagare i det strukturerade livsstilsprogrammet kommer också att lottas till att få olika doser av läkemedlet Metformin.

Helena Hallinder, Ottilia Elebring, Carolina Meius, Clara Arvidsson, Maria Sundell, Malin Aspö, Maria Hellstrand,Maria Lilja, Simona Sacuiu, Francesca Mangialasche, Miia Kivipelto, Charlotta Thunborg.
Karolinska Institutet

5. Var dag värd att leva

Vi har gjort ett förbättringsarbete med syfte att öka förståelse och engagemang kring aktiviteter på äldreboende. Vi arbetar också hårt med att öka personalens förståelse och medvetenhet kring all aktivitet som berör hyresgästerna

Helena Jonsson, aktivitetssamordnare/ usk Österängens äldreboende
Emelie Karlsson, usk Bondbergets äldreboende
Linda Lövgren-Holmer, aktivitetssamordnare/ usk Bondbergets äldreboende
Samtliga från Jönköpings kommun

6. Studie på Effekter av Nordic Sensi Chair inom BPSD -Vårdboenden

DR.José Maria Garcia-Alberca har under 2023 på plats i Spanska Malaga genomfört en randomiserad kontrollerad Studie av NSC-Nordic Sensi Chair för att se på effekten av ett icke farmakoligiskt verktyg/hjälpmedel på vårdboende för personer med Kognitiv svikt som ofta utvecklar BPSD samt mäta hur arbetsmiljön påverkas, Skattningar har gjorts enligt NPI-NH och för personalen har NPI-NH-OD använts före under och efter studiens genomförande.

Dr. José María García-Alberca Psychiatrist och clinical psychologist Scientific Director, Instituto Andaluz de Neurociencia och Jonas Pettersson Marknadsansvarig Ergo-Nova Sweden AB