Inbjudan

Välkommen till Svenska Demensdagarna!

2019 samlas vi för 20:e gången under Svenska Demensdagarna. När den första konferensen genomfördes var det i ett betydligt mindre format, men konceptet är idag fortfarande detsamma. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många fler som träffas för att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Det är med stor glädje vi har sett Svenska Demensdagarna växa genom åren.

Även 2019 kommer det att finnas en spännande utställning där olika företag och organisationer inom demensområdet är representerade. Det blir också en posterutställning där man har möjlighet att själv presentera sitt eget projekt. Besök våra utställare i samband med lunch- och fikapauser.

Vår förhoppning är att alla vi som deltar, oavsett yrkesgrupp och förkunskap, upplever att vi lär oss något nytt som vi kan ta med oss och ha nytta av i framtiden. Ju mer vi lär oss och ju bättre vi blir på att dela med oss, desto bättre blir vi på att omsätta kunskap till praktik. När vi arbetar tillsammans för en bättre demensvård och omsorg driver vi utvecklingen framåt.

Varmt välkommen att vara med och fira vårt 20årsjubileum under två dagar med viktigt kunskapsutbyte och nätverkande.

Styrelsen för Svenska Nätverket för Demenskunskap