Inbjudan

Välkommen till Svenska Demensdagarna!

Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens.

2024 samlas vi för 23: a gången och varje år tillkommer nya deltagare som delar med sig av kunskap och erfarenhet.

Styrelsen för Svenska Nätverket för Demenskunskap