UR Samtiden från 2017

svenskademensdagarna
Kan vi förebygga demens?
svenskademensdagarna
Att stärka jaget vid demenssjukdom
Om tröst och demens