Hållbarhet

Svenska Demensdagarnas Hållbarhetsarbete

Svenska Demensdagarna bryr sig om hållbarhet!

Som arrangörer för Svenska Demensdagarna arbetar vi målmedvetet för att minska miljö- och klimatpåverkan vid arrangemanget. En konferens av denna storlek påverkar emellertid alltid miljön på grund av antalet personer som deltar, t.ex. det ökade resandet, mat och avfall etc. I planeringen och genomförandet av konferensen är vårt mål att minimera påverkan på miljön.  Miljödiplomering är ett verktyg vi valt för att hjälpa oss i detta arbete och att utvecklas varje år.

Göteborg

Global Destination Sustainability Index har utsett Göteborg till världens mest hållbara mötesdestination sju gånger i rad. 2021 utsåg dessutom Lonely Planet Göteborg till Best in travel i hållbarhetskategorin.

Läs mer om Göteborg miljömål och miljöarbete.

Konferensanläggning

Svenska Mässan är certifierad enligt ISO 20121 som är en internationell standard för hållbara event. Svenska Mässan arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället. Hållbarhet är en grundläggande del av Svenska Mässan koncernens vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats.

Läs mer om Svenska Mässan’s miljöarbete.

Hållbara åtgärder

Konferensen arbetar för begränsad inverkan på miljön genom noggrann konsumtion av energi och resurser. Vi ifrågasätter varje val och tar aktiva beslut i planeringen av konferensen. Tex. producerar vi inte onödigt konferensmaterial och produkter och för det vi ändå köper in väljer vi i möjligaste mån miljövänliga och socialt hållbart producerade produkter. Vi tillhandahåller allt konferensmaterial digitalt. Vi gör aktiva val att tillhandahålla hälsosam och klimatsmart mat på konferensen.

Trots att ett hållbart möte kräver mera förberedelser och resurser är det värt ansträngningen, alla åtgärder, stora som små, kan bidra till en positiv inverkan på miljön och generera hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.

Dessa riktlinjer ges även till deltagare, medverkande, utställare och leverantörer till konferensen och syftar till att utbilda och inspirera till minskad miljöpåverkan.

Hållbarhetsdiplomerat event enligt SUSA - Sustainable standards

Svenska Demensdagarna har valt att hållbarhetsdiplomera konferensen 2024 via SUSA. Detta innebär att en revisor granskar och godkänner att eventet lever upp till högt ställda hållbarhetskrav. Detta verktyg kommer hjälpa oss i vårt hållbarhetsarbete och kan bli en årlig diplomering där vi arbetar för att ständigt förbättra hållbarhetsarbete i alla skeden så som planering, genomförande och uppföljning av eventet.

SUSA erbjuder ett en digital metod för eventdiplomering – SUSA:s metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till och utifrån det genomföra konkreta åtgärder för att bidra till att målen nås.

Läs mer om metoden här >>

svenskademensdagarna

Svenska Demensdagarna HÅLLBARHETSVISION

I samband med konferensen vill vi visa att den lokala organisationen tar ansvar för att bevara miljön och sträva efter att genomföra miljöledning baserat på en god balans mellan miljöskydd och affärsutveckling.

Vi kommer proaktivt att sprida information och förslag till besökare och intressenter vid konferensen för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi hoppas och tror att konferensen Svenska Demensdagarna kommer att inspirera andra att ha fokus på hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Vet du hur din resa till Göteborg påverkar miljön?

Tågresenären kommer 25 mil på bara ett grams utsläpp av koldioxid. På ett gram koldioxid kan bilen knappt lämna garageuppfarten, och flygplanet kommer inte ens att kunna starta sina motorer.

Så här mycket koldioxid släpps ut vid resa via olika färdmedel tur och retur Göteborg från några exempel på orter.

Stockholm till Göteborg ca 500 km
Flyg 95kg CO2, Bil 34kg CO2, Buss 16kg CO2, Tåg 0,414kg CO2

Bil Örebro eller Malmö till Göteborg ca 280 km
Bil 16kg CO2, Buss 8kg CO2, Tåg 0,212kg CO2

Umeå till Göteborg ca 1000 km
Flyg 213kg, CO2, Bil 66kg CO2, Buss 32kg CO2, Tåg 0,858kg CO2

För att ha så lite påverkan på miljön som möjligt uppmanar vid dig till att välja tåget!

I registreringen får ni besvara på hur ni reser till konferensen, så vi kan göra en utvärdering hur deltagarna tar sig till konferensen.
Tack för er hjälp!

Några av de saker vi gör

Eftersträvar en jämställd fördelning av talare.

Väljer konferensanläggning och andra leverantörer som har ett aktivt hållbarhetsarbete god tillgänglighet och som ligger centralt och lättillgängligt för lokaltrafiken.

Rekommenderar hotellen har ett aktivt miljöarbete och antingen är miljödiplomerade, miljöcertifierade eller Svanenmärkta.

Under konferensen kommer vi att erbjuda minst en vegetarisk meny och med avseende på klimatet serveras inget rött kött i samband med konferensen.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet och det kommer att finnas tillgängligt i hela anläggningen. Vi undviker vatten på flaska.

Konferensanläggningen tillhandahåller avfallssorteringsfack i konferensområdet och sorterar och återvinner avfall.

Konferensinformation tillhandahålls online och via konferensens app. Tryckta material hålls till ett minimum och allt tryckt papper som konferensen tillhandahåller är på miljömärkt papper.

Konferensnamnskylten är gjord av papper (FSC-certifierad) istället för plast. Namnskyltsbandet är tillverkat av återvunnet material och är socialt hållbart producerat.

Vad du som besökare kan göra

Res med tåg till Göteborg. Även Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen. Undvik flyg.

Konferensanläggningen Svenska Mässan och de förbokade hotellen ligger inom gångavstånd från Centralstationen, annars tar du dig enkelt till Svenska Mässan med spårvagn eller buss från centralstationen.

Följ anvisningarna om källsortering på konferensanläggningen och på ditt boende.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet. Välj detta istället för vatten på flaska. Ta med egna flaskor och fyll dem med kranvatten.

Om du har några frågor eller förslag till hållbarhetsarbetet för konferensen är du välkommen att kontakta oss på: demensdagarna@meetx.se

Tillsammans bidrar vi till att minska eventets miljöpåverkan!