Posterinstruktioner

En posterutställning kommer finnas på konferensen i anslutning till utställningen och lokalerna.

På en poster kan du presentera en organisation, en verksamhet, ett projekt, en studie som genomförts, hur ni genomfört de nationella riktlinjerna på er ort etc.
Posterplatsen skall vara bemannad under fika- och lunchpaus för att kunna möta deltagarna.

Att komma med en poster innebär att man har rätt att hänga upp en (1st) affisch på anvisad plats. En poster kan vara maximalt 90 cm bred och 120 cm hög. Material för att hänga upp din poster kommer finnas på plats. Önskas ett bord framför tas sedvanligt utställarpris ut.

För att ansöka om att få visa en poster vänligen skicka oss följande information:

  • Namn & titel
  • Arbetsplats
  • Telefon
  • E-post
  • Posterns titel
  • Posterns innehåll (kort beskrivning)

Sänd ovanstående information till: demensdagarna@meetx.se

Sista datum att ansöka om poster är 18 mars 2024