svenskademensdagarna

Träning för seniorer

Stärkande balans- och rörelseträning till kommunens seniorer. Glädjefyllda träningsvideor med motiverande musik till boenden och träffpunkter.

Träningsvideorna SeniorLive

SeniorLive är resultatet av ett samarbete med fysioterapeuter och forskare vid Nationellt kompetenscenter för åldrande och hälsa.

Filmerna är indelade i 6 olika svårighetsnivåer och kan användas till träning både individuellt och i grupp. De utvalda övningarna har använts i forskningsstudier och har som mål att upprätthålla eller öka funktion, styrka och balans. Filmerna är lustfyllda och motiverande med tillpassad musik för åldersgruppen. Rörelserna är tydliga och lätta att följa.

Kiruna kommun om SeniorLive
Vi vill nå ut till alla äldre som är i behov av träning. Inom vår verksamhet har vi inte resurser för att jobba med prehab i den utsträckning som vi hade velat. Då är dessa träningsvideor ett bra sätt att nå ut till fler.”
// Mikael Johansson, fysioterapeut Kiruna Kommun

Epost: sunniva@exorlive.com

Kontakt: Sunniva Bondy

Tel: 0852500170

exorlive.com