svenskademensdagarna

Miia Kivipelto

Professor och överläkare i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset; grundare och vetenskaplig ledare vid FINGERS Brain Health Institute

Dr. Kivipeltos translationella forskning fokuserar på förebyggande, tidig diagnos och behandling av kognitiv funktionsnedsättning, demens och Alzheimers sjukdom (AD). Prof. Kivipelto har genom epidemiologiska studier identifierat olika livsstils- och vaskulära riskfaktorer för demens och interaktioner med genetiska faktorer och klargjort bakomliggande mekanismer. Hon är PI för det landmärke FINGER-försöket och grundare och vetenskaplig ledare för World-Wide FINGER-nätverket. Professor Kivipelto bjuds ofta in till att leda globala demenskonferenser och arbetsgrupper.

Storföreläsning

Titel: FINGER : Livsstilens betydelse för att förebygga demens och kognitiv svikt