svenskademensdagarna

Malin Färnlöf

Sjuksköterska med magisterexamen i Gerontologi, Demenscenter Linköpings kommun

Arbetar i vardagen med årlig uppföljning av demenssjukdom samt rådgivning och stöd till patienter och anhöriga. Är certifierad utbildare i BPSD-registret och håller flera utbildningar varje termin. Deltar i utvecklingsprojekt på Demenscenter och har varit en av drivkrafterna bakom det teambaserade arbetssättet.

Föreläsning

Titel: ”Från delar till en helhet” – skapandet av multiprofessionella team i Linköpings kommun.