svenskademensdagarna
svenskademensdagarna

Daniel Ferreira

Docent i Neuropsykologi, Karolinska Institutet

Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om friska åldrande och neurodegenerativa sjukdomar. Tyngdpunkten ligger på kognitiv funktion, imaging, genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och sociodemografiska faktorer.

Elisabet Londos

Överläkare/Professor, Kognitiv medicin Ängelholm/Lunds universitet

Jag är läkare specialiserad inom rehabiliteringsmedicin och psykiatri som arbetat mer än 25 år med kognitiva sjukdomar, särskilt Lewy body sjukdom, som jag också skrev min avhandling om 2001. Min forskning har handlat om olika kliniska manifestationer av sjukdomen och vad man kan göra åt dessa med målsättning att patienterna ska må bättre. Områden som jag intresserat mig för och forskat på är bla medicinering (memantin) , hjärtfunktion och blodtryck, sväljningsförmåga och livskvalitet.

Föreläsning

Titel: Lewy Body sjukdom – En nulägesbild