svenskademensdagarna
svenskademensdagarna

Madelene Bruce Danielsson

Silviafysioterapeut, Svenskt Demenscentrum

Jag är fysioterapeut som varit verksam inom LSS-området, olika delar av akutsjukvård och omsorg av äldre, framför allt med kognitiv svikt och demenssjukdom, samt i demensutredningar på specialistklinik. I dagsläget delar jag min tjänst mellan Stiftelsen Silviahemmet där jag utbildar, och Svenskt Demenscentrum där jag är projektledare.

Boel Karlin

Webb och mediepedagog, Svenskt Demenscentrum

Charlotta Thunborg

Leg fysioterapeut och forskare, Karolinska Institutet

Charlotta Thunborg är medicine doktor och leg. fysioterapeut. Sedan 2016 arbetar Charlotta med prevention av demenssjukdom genom implementing av FINGER-modellen.

Föreläsning

Titel: FINGER abc i praktiken på SÄBO och dagverksamhet