svenskademensdagarna
svenskademensdagarna

Lena Rhedin

Projektledare för framtidens Demenscenter i Linköpings kommun, Specialistsjuksköterska – Vård vid kognitiv sjukdom och Silviasjuksköterska, Demenscenter Linköpings kommun

Har tidigare arbetat med vuxenutbildning inom vård- och omsorg under många år, både som lärare och rektor. Intresset för gerontologi har alltid funnits vilket ledde till studier inom området. Arbetar idag på Demenscenter som specialistsjuksköterska/Silviasjuksköterska samt som projektledare för framtidens Demenscenter där fokus varit att förbättra och utveckla vården för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

Malin Färnlöf

Sjuksköterska med magisterexamen i Gerontologi, Demenscenter Linköpings kommun

Arbetar i vardagen med årlig uppföljning av demenssjukdom samt rådgivning och stöd till patienter och anhöriga. Är certifierad utbildare i BPSD-registret och håller flera utbildningar varje termin. Deltar i utvecklingsprojekt på Demenscenter och har varit en av drivkrafterna bakom det teambaserade arbetssättet.

Föreläsning

Titel: ”Från delar till en helhet” – skapandet av multiprofessionella team i Linköpings kommun.