svenskademensdagarna talare
svenskademensdagarna

Madeleine Åkerman

SveDem

Jag är Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska och doktorand med ett brinnande intresse för att skapa bästa möjliga vård- och omsorg för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. I dag arbetar jag som koordinator på SveDem – världens största demensregister. SveDem är ett bra stöd i förbättringsarbete för både regionala och kommunala verksamheter.

Kristina Boman

Demenssköterska, HSR-enheten, Leksands kommun

Tog sjuksköterskeexamen 1992, kompletterat upp till kandidatexamen. Började min sjuksköterskebana på medicinavdelning och sedan medicin geriatrisk rehabilitering, Mora lasarett. Sedan 2005 arbetar jag på Leksands kommun för närvarande som demenssjuksköterska inom ordinärt boende där jag möter både patienter och närstående för att ge råd och stöd samt kvalitetssäkra omvårdnaden.

Annika Hedberg

Föreläsning

Titel: Å nej, inte ett kvalitetsregister till! – Få koll på läget med hjälp av kvalitetsregistret SveDem