svenskademensdagarna

FINGERS Brain Health Institute

Från global forskning till livsstilsprogram i Sveriges kommuner och regioner

FINGERS Brain Health Institute (FBHI) är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2019. Institutet stödjer och samordnar forskning som bygger på FINGER-studien (Ngandu, Kivipelto, et al., Lancet 2015), vilken visade att livsstilsfaktorer har markant betydelse för att förebygga kognitiv svikt.

Vi hjälper och knyter samman forskargrupper som bedriver FINGER-baserade studier runt om i världen. Nätverket World-Wide FINGERS har vuxit stadigt sedan det etablerades av professor Miia Kivipelto år 2017, och omfattar nu forskargrupper i över 60 länder.

FBHI utvecklar och driver också aktiviteter som stödjer kunskapsspridning och implementering. Vi vill att forskningsresultat snabbt ska komma till nytta för enskilda individer och för samhällen.

Epost: info@fbhi.se

Kontakt: Annika Norell Benson

Tel: +46 (0) 70-544 63 10

fbhi.se/sv/
linkedin.com/company/fingers-brain-health-institute/