svenskademensdagarna

Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Hälsa och välbefinnande för anhöriga till personer med demenssjukdomar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag att, i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen, genomföra en webbinarieserie med det övergripande temat Rätt stöd till anhöriga i olika skeden av demenssjukdomens förlopp. Serien vänder sig främst till beslutsfattare och personal i kommuner, regioner, men kan också vara till nytta för anhöriga själva, idéburna organisationer och studieförbund.

Välkommen att ta del av aktuell forskning, erfarenheter, anhörigas berättelser och inspirerande arbetssätt från olika verksamheter.

Läs mer på anhoriga.se/rattstodtillanhoriga