svenskademensdagarna

Frida Nobel

Medicinalråd, Socialstyrelsen

Föreläsning

Titel: En utvecklad demensstrategi för Sverige.

Frida Nobel är geriatriker och medicinalråd vid Socialstyrelsen, och samordnar Socialstyrelsens arbete med Sveriges nationella demensstrategi. I arbetet som geriatriker har Frida arbetat brett inom geriatrisk verksamhet, men framförallt inom palliativ vård och som läkare på äldreboende.