svenskademensdagarna

Marie Eckerström

leg. psykolog, med dr, universitetslektor i klinisk neuropsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Marie Eckerström är legitimerad psykolog och disputerade 2017 med en doktorsavhandling om tidiga tecken på demenssjukdom. Hon har arbetat kliniskt på Minnesmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, med neuropsykologiska utredningar vid minnesrelaterade sjukdomar, och är nu universitetslektor i klinisk neuropsykologi vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Hon är aktiv i flera forskningsprojekt om kognitiva nedsättningar vid olika tillstånd.

Föreläsning

Titel: Kognitiv testning – en praktisk vägledning