specialist i neuropsykologi

Taina Lehtonen

Fil.Dr., leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Neuropsykologkonsult Taina Lehtonen AB

Föreläsning

Titel: Att åldras med NPF

Fil.Dr., leg psykolog, specialist i neuropsykologi. Taina har flera års klinisk erfarenhet inom äldre- och vuxenpsykiatrin (utredning, behandling och handledning). Hon är flitigt anlitad föreläsare. Hennes avhandling handlade om äldre med ADHD.