svenskademensdagarna

Monica Klang

Undersköterska, Sandrinoparken vårdboende Linköpings kommun

Arbetar som undersköterska på Sandrinoparken och är en av samtalsledarna till livsberättargruppen

Christina Larsson

Undersköterska och samordnare, Sandrinoparken vårdboende Linköpings kommun

Arbetar som Samordnare på Sandrinoparken och är en av samtalsledarna till Livsberättargruppen

Föreläsning

Titel: Livsberättargrupp – en gemensam resa i tiden