Maria

Maria Bilinski

Enhetschef, Borås Stad

Föreläsning

Titel: Smärtskattning på särskilt boende – Från start till synbart resultat

Mitt namn är Maria Bilinski och arbetar som enhetschef i Borås Stad sedan 2019. Jag har arbetat inom äldreomsorgen sedan 2007 och började min karriär inom hemtjänsten. Under 2020 började jag arbeta aktivt med att förbättra våra arbetssätt och strategier för att öka välbefinnandet för den enskilde genom BPSD-registret.