svenskademensdagarna

Cristina Wångblad

fil mag, leg fysioterapeut, metodhandledare i kognitiva sjukdomar/demens

Föreläsning

Titel: Gångsvårigheter och rörelsestelhet hos personer med kognitiva sjukdomar

Cristina har i sitt arbete som fysioterapeut fördjupat sig i hur kognitiva sjukdomar påverkar rörelseförmågan. Sedan femton år arbetar hon nu som metodhandledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg vid kognitiva sjukdomar/demens inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad.