svenskademensdagarna

Elias Ingebrand

Doktor i Åldrande och social förändring. (Nuvarande tjänst – Postdoktor). Enheten för logopedi, Karolinska institutet

Föreläsning

Titel: Lärande och Demens: Deltagande, Samarbete och Teknikanvändning

Jag arbetar som klinisk postdoktor inom logopedi och mitt primära forskningsintresse är interaktionsinriktat och handlar om hur kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar, med särskild inriktning på demenssjukdomar, påverkar mänskligt samspel i vardagliga aktiviteter.