svenskademensdagarna
svenskademensdagarna

Charlotta Ryd

Med dr, leg arbetsterapeut, utredare, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum

Jag är legitimerad arbetsterapeut som disputerade 2017 med en avhandling om hur den tekniska utvecklingen påverkar äldre personers vardagsliv. Jag arbetar nu som utredare vid Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. Både i mitt kliniska arbete som arbetsterapeut och i forskning har jag haft ett särskilt intresse för hur kognitiva nedsättningar och kognitiva sjukdomar påverkar vardagslivet, bland annat i ett projekt som handlar om demens i arbetslivet.

Ann-Charlotte Nedlund

Bitr.Professor, Docent i Statsvetenskap, Linköpings Universitet

Ann-Charlotte Nedlund är bitr. professor i utvärdering och hälsoekonomi och docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om demokratins villkor, välfärdssystemets styrning och organisering, dess professioner, legitimitet och det vardagliga medborgarskapet. Av särskilt intresse rör vilka föreställningar om människan som styr i mötet vid olika välfärdsinsatser och hur villkoren för olika grupper, såsom personer med demenssjukdom, är att fortsätta vara aktiva medborgare. 2013 initierade hon det internationella forskningsnätverket Medborgarskap och demens.

Föreläsning

Titel: Demens och arbetsliv