svenskademensdagarna

Linn Sandberg

Docent i genusvetenskap, Södertörns högskola

Föreläsning

Titel: HBTQ i svensk demensomsorg: perspektiv från personer med demens, anhöriga samt medarbetare i äldreomsorgen

Linn Sandberg är docent i genusvetenskap och forskare vid Södertörns högskola. Sandbergs forskning berör genus, sexualitet, åldrande och demenssjukdomar. Sandberg är redaktör och författare till Äldres sexualitet: hälsa, rättigheter och njutning” (2022) samt Critical dementia studies: an introduction (2023). Sandberg är projektledare för studien ”Hbtq och demens i policy och praktik i svensk demensomsorg” som genomförs tillsammans med Anna Siverskog och finansierats av Forte 2022-2024.