svenskademensdagarna

Anna Leion

Leg. Arbetsterapeut, Mörbylånga kommun/Svenskt Demenscentrum

Föreläsning

Titel: Funktions- och aktivitetsbedömning i basal demensutredning- varför, vad tittar vi efter och vad ska vi ha resultatet till?

Driven fil mag arbetsterapeut med lång erfarenhet av kognitivt stöd för personer med funktionsnedsättningar. Sedan de första nationella riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom har mitt arbete och intresse glidit alltmer över i arbetsterapeutisk utredning och insats för personer med demenssjukdom som varande en mycket viktig pusselbit för en jämlik, rättvisande och korrekt diagnostisering och vidare insatser för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom