svenskademensdagarna

Margda Waern

Professor i psykiatri, Göterborgs Universitet

Föreläsning

Titel: Hur kan jag känna igen suicidrisk hos personer som fått diagnos kognitiv sjukdom?

Margda Waern är senior professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskning fokuserar på suicid och suicidalt beteende hos äldre.