svenskademensdagarna

ActiLeg AB

Mer WOW och glädje med ActiLeg!

ActiLeg AB är ett svenskt företag med produkter för äldre- och sjukvården.

”ActiLeg-cykeln”, man ”cykeltrampar” tillsammans från sina stolar, är vår egenutvecklade produkt som tillverkas i Sverige. Inom- eller utomhus vid lämpligt väder: fysisk och mental nytta samtidigt.

Treax balansplattor, träning av koordination, balans och reaktion.

Våra lösningar underlättar för vårdgivare att ge en god vård, speciellt inom demens- och äldrevården. Personer med rörelsehinder skall få träna och må bättre, få bättre balans/styrka och få röra på sina ben.

ActiLeg-cykeln är lätt att flytta och gör det enklare att ge den behövande en anpassad träning tillsammans med en medmänniska. Glädje, nytta och ett enkelt arbetssätt förenas i samma produkt. Den viktiga träningen blir lättare genomförd. Det skall vara roligt att träna, tillsammans med en medmänniska, så att träningen verkligen genomförs.

Epost: info@actileg.com

Kontakt: Sten Bodin

Tel: +46 (0) 702-838365