annons deanima

ADX – Alzheimer & Dementia eXperience

Ger en djupare förståelse för kognitiv sjukdom/demenssjukdom

ADX, Alzheimer & Dementia eXperience, är en Virtual Reality (VR)-upplevelse som ur ett förstapersonsperspektiv förmedlar de svårigheter som en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom kan uppleva i sin vardag.

Upplevelsen har utvecklats i nära samarbete med Silviasjuksköterska Alma Fager, och har utformats som ett utbildningsverktyg i syfte att öka förståelsen för kognitiv sjukdom/demenssjukdom hos olika samhällsgrupper.

Tillsammans med ADX får du ett utbildningsmaterial riktat för tre olika undervisningsnivåer: vårdpersonal, anhöriga och allmänhet.

Citat från ADX-användare:

  • ”Jag är dottern i telefonen. Sådär brukar jag prata med min mamma.”
    Anhörig
  • ”Många av de som var med om ADX-upplevelsen var tagna och uppfyllda efter upplevelsen. Upplevelsen öppnade upp för helt andra samtal, jämfört med vid traditionellt upplagd utbildning”.
    Utbildare
  • ”Det är precis såhär jag gör, ställer hur många frågor som helst, inte konstigt det blir fel”.
    Anhörig

 

Epost: info@deanima.se

Kontakt: Maria Hedin

Tel: 0760-26 99 26

deanima.se
DeAnima Broschyr