svenskademensdagarna

Irina Alafuzoff

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Varit verksam inom neuropatologi for over 40 år med specialintresse inom åldersrelaterad neurodegeneration.

Föreläsning

Titel: Åldersrelaterade vävnadsförändringar som anses ligga till grund för kognitiv störning.