Utställarinformation 2019

Praktisk information till dig som utställare

Öppettider – Konferens och utställning

Datum:
Onsdag    15 maj                 18.00 – 20.00 (förregistrering, ej utställningsbesök för deltagare)
Torsdag   16 maj                 08.00 – 16.35
Fredag     17 maj                 08.30 – 14.00

OBS! Se nedan för exakta in- och utflyttningstider

Registrering
All monterpersonal skall registreras. Namnskylt skall bäras synlig under hela konferensen.

Onsdag    15 maj                 18.00 – 20.00 (förregistrering, ej utställningsbesök för deltagare)
Torsdag   16 maj                 fr 08.00 och därefter öppet enligt konferensens öppettider

Öppettider – Inflyttning
Onsdag    15 maj                 14.00 – 20.00
Torsdag   16 maj                 07.00 – 07.45 (OBS ej senare då morgonfika serveras i utställningen kl. 08.00)

Entré: Lastintag (ej huvudentrén).

På Malmömässan finns ett  antal lastvagnar att låna. Först till kvarn gäller. För mer detaljerad vägbeskrivning samt karta vänligen klicka här.

Vid önskemål om tidigare inflyttning ansök till Malmö Mäss-Service, se blankett på Sv Demensdagarna 2019 – Beställ monterinredning.

Utflyttning
Fredag     17 maj                 13.00 – 14.00 (under seminariepass 4, innan sista fikan)
Fredag     17 maj                 16.00 – 19.00 (efter avslutad konferens)

OBS! Nedmontering och utflyttningär inte tillåten tidigare än 13.00 eller mellan 14.00 – 16.00 då föreläsning pågår i plenumsalen som ligger i direkt anslutning till utställningshallen. Nedmontering och utflytt kommer att störa föreläsningen. Se mer info under Utställningsområde. Det går bra att lämna kvar gods (med fraktsedel på) inom monterns gränser.

P.g.a. brand- och säkerhetsrisk måste gångarna vara fria från vagnar och pallar. Ev. nedpackat material skall hållas inom monterns gränser. Deltagarna kommer att vistas i utställningsområdet under eftermiddagsfikat samt gå igenom utställningen efter avslutad plenumföreläsning.

Mäss-Service
Under in- och utflyttning finner ni bemanning i utställningshallen för frågor gällande er monter.
Onsdag    15 maj                 14.00 – 20.00
Torsdag   16 maj                 07.00 – 17.00 (Inflytt 07.00 – 07.45)
Fredag     17 maj                 08.00 – 19.00 (Utflytt 13.00 – 14.00 + 16.00 – 19.00)

Utställningsområde
Utställningen kommer att äga rum i mässhallen, i direkt anslutning till konferenslokalerna. Fikapauser har integrerats i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna. Lunch serveras sittande i lunchlokal men kaffe efter luncherna serveras i utställningshallen.

Lunch och fika
Lunch och fika är beställd tidigare för er som utställare. Se nedan för lunchtider. Fika serveras 15 min innan avsatt tid i programmet. Specialkost måste vara anmäld senast 3veckor i förväg och anges i samband med anmälan av monterpersonal.

Torsdag   16 maj                 fr. 12:00
Fredag     17 maj                 fr. 11:15

Viktig information:
Vänligen observera att det kommer att byggas en plenumsal för konferensen som ligger i direkt

anslutning till utställningen. Se bifogad skiss. Detta innebär att under huvudföreläsningar måste det vara tyst i utställningsområdet för att inte störa föreläsningarna som äger rum i plenumsalen. Se program för tider, klicka här för att se programmet.

Utställarinformation PDF

Kontakt

Observera att frågor om beställningar och praktiskt rörande utställningen riktas direkt till Malmö Mäss-Service

Jörgen Jönsson
Tel: 040-30 67 20
Direkt: 040-642 99 25
jorgen@mass-service.se