Utställarinformation 2018

Praktisk information till dig som utställare

Öppettider – Konferens och uställning

Datum:
Onsdag    23 maj                 18.00-20.00 (förregistrering utanför utställning)
Torsdag   24 maj                 08.00 – 16.35
Fredag     25 maj                 08.30 – 16.00

OBS! Se nedan för exakta in- och utflyttningstider

Öppettider – Inflyttning
Onsdag    23 maj                 14.00 – 20.00
Torsdag   24 maj                 07.00 – 07.45 (OBS ej senare då morgonfika serveras i utställningen kl. 08.00)

Entré: Lastintag (ej huvudentrén).

På Malmömässan finns ett  antal lastvagnar att låna. Först till kvarn gäller. För mer detaljerad vägbeskrivning samt karta vänligen klicka här.

Vid önskemål om tidigare inflyttning ansök till Malmö Mäss-Service, se blankett på http://www.mass-service.se/ eller Sv Demensdagarna 2018 – Beställ monterinredning.

Registrering
All monterpersonal skall registreras. Namnskylt skall bäras synlig under hela konferensen.

Onsdag    23 maj                 18.00-20.00
Torsdag   24 maj                 fr. 08.00 och därefter öppet enligt konferensens öppettider

Utställningsområde
Utställningen kommer att äga rum i mässhallen, i direkt anslutning till konferenslokalerna. Fikapauser har integrerats i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna. Lunch serveras sittande i lunchlokal men kaffe efter luncherna serveras i utställningshallen. Utställare kommer att få möjlighet att fika och luncha innan deltagarna. Mer information kommer att skickas ut närmare konferensen.

Viktig information:

Vänligen observera att det kommer att byggas en plenumsal för konferensen som ligger i direkt

anslutning till utställningen. Se bifogad skiss. Detta innebär att under huvudföreläsningar måste det vara tyst i utställningsområdet för att inte störa föreläsningarna som äger rum i plenumsalen. Se program för tider, klicka här för att se programmet.

Utflyttning
Fredag     25 maj                 16.00 – 19.00

OBS! Nedmontering och utflyttning kan inte påbörjas tidigare då föreläsning sker i plenumsalen som ligger i direkt anslutning och nedmontering kommer då att störa föreläsningen. Deltagarna kommer också att gå igenom utställningen efter avslutad plenum kl 15.30.

Mäss-Service
Under in- och utflyttning finner ni bemanning i utställningshallen för frågor gällande er monter.
Onsdag    23 maj                 14.00 – 20.00
Torsdag   24 maj                 07.00 – 17.00 (Inflytt 07.00 – 07.45)
Fredag     25 maj                 08.00 – 19.00 (Utflytt 16.00 – 19.00)

Utställarinformation PDF

Kontakt

Observera att frågor om beställningar och praktiskt rörande utställningen riktas direkt till Malmö Mäss-Service

Lena Rosén Persson
Tel: 040-30 67 20
Direkt: 040-642 99 00
lena@mass-service.se