UR Samtiden från 2017

svenskademensdagarna
Carl-Gerhard Gottfries - pionjär inom demensforskningen
svenskademensdagarna
En demensstrategi för Sverige
svenskademensdagarna
Kan vi förebygga demens?
svenskademensdagarna
Att stärka jaget vid demenssjukdom
Om tröst och demens