Dokumentation från 2018

Nedan finner du åhörarkopior för de föreläsningar och seminarier där föreläsarna har godkänt att publicera dessa.

Huvudföreläsningar

Lewy body sjukdom

Elisabet Londos, Överläkare, professor, Minneskliniken Skånes universitetssjukhus

Seminarier