Dokumentation från 2017

Nedan finner du åhörarkopior för de föreläsningar och seminarier där föreläsarna har godkänt att publicera dessa.

Huvudföreläsningar

Reviderade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Kerstin Angvik, Leanlink, Linköpings kommun. Ingår i prioriteringsgruppen för revideringen av riktlinjerna.
Anders Wimo, Familjeläkare och adjungerad Professor, HC Bergsjö, Hälsingland och Sektionen för neurogeriatrik, NVS
Moderator: Wilhelmina Hoffman, Geriatriker, verkställande direktör, Svenskt Demenscentrum

Seminarier