Posterutställning

Plats: Utställningshallen

 1. Vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom
  Ewa Wörlén, enhetschef på Harakärrsgården i Åkarp, Burlövs Kommun
 2. Evidensbaserat Dygnsrytmljus
  Chromaviso, Claus Puggaard
 3. Utveckling, samverkan, lärande – Resursteam demens
  Camilla Persson, Specialistundersköterska, Maria Grönberg, Demenssamordnare, Suzanne Felix, Fysioterapeut, Tania Håkansson, Sjuksköterska och Therese Hillman, Arbetsterapeut, alla vid Resursteam demens, Varbergs kommun
 4. Reboot 2 ”Effekter av förhöjd dopaminergisk neurotransmission på resultaten av arbetsminnesträning bland friska äldre”
  Carolina Hilllä, Forskningssjuksköterska på Kognitiva mottagningen, Kliniska prövningar, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 5. Certifiering av demensboenden i Västra Östergötland
  Boel Eklund, medicinskt ansvarig för rehabilitering och processledare för vårdprocessprogram demens Västra Östergötland och Maria Kling, demenssjuksköterska, Motala kommun
 6. Nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar på Solliden
  Suzane Erlandsson, verksamhetschef, Enskilda sjukhemmet Solliden AB
 7. Idéburet offentligt partnerskap – unik vårdkedja för personer med demenssjukdom
  Annika Fallqvist, vårdkoordinator, Stiftelsen Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
 8. Multimodal interventionstudie i prodromal Alzheimer´s sjukdom: MIND AD mini.
  Madalena da Fonte, Studie sjuksköterska och Nicholas Levak, Studie dietist, båda vid Kognitiva mottagningen, Karolinska sjukhuset i Huddinge
 9. Utemiljö som vårdmiljö – hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention
  Madeleine Liljegren, Leg sjukgymnast, M Sc landskapsarkitektur, Vellinge kommun
 10. Träning utomhus för personer med demenssjukdom – Fysioterapeuters erfarenheter
  Madelene Bruce Danielsson, leg fysioterapeut, MSc, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux – Nockebyhöjdens Äldreboende