svenskademensdagarna

GERAS SOLUTIONS

Med digitala metoder skapar vi framtidens utredningar -på patientens villkor. Vi vill hitta riskpersoner i tid, stötta personcentrerad vård samt ge tidsvinst och struktur.

Idag kostar demenssjukdomar ca 60 miljarder årligen bara i Sverige. Dagens 150 000 sjuka beräknas ha ökat med 40% till 2030. Det finns behov av ökad tillgänglighet som ger jämlik vård av hög kvalité, kortade utredningstider och i förlängningen tillgång till rätt medicinering.

Det digitala testet är utvecklat tillsammans med läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom forskning, primärvård och specialistmottagningar och består av; Minnestestet, en omfattande Anamnes inklusive screening av differentialdiagnoser och Anhörigenkät. Utöver de poängskalor som används ger testet också en mängd information om hjärnans olika funktioner samt tidsåtgång för varje delmoment. Data sammanställs automatiskt och presenteras i ett eget gränssnitt för vården som enkelt får tillgång till allt underlag, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos.

Epost: rickard.forsman@gerassolutions.com

Kontakt: Rickard Forsman

Tel: +46 (0)737 07 59 18

www.gerassolutions.com