Meetx hjälper dig att arrangera framgångsrika vetenskapliga konferenser och kongresser!

Professionell konferensarrangör

Under många år har vi hjälpt svenska företag och organisationer att planera och genomföra lyckade möten både i Sverige och internationell, allt från den lilla interna säljkonferensen till det stora arrangemanget med deltagare från hela världen.

Våra uppdrag inkluderar allt från att boka lämpliga konferensfaciliteter till att vara ett organisatoriskt, administrativt och kreativt stöd genom planeringsprocess och i genomförandet av arrangemanget samt vid uppföljningsarbete.

Vi är miljödiplomerade och jobbar aktivt med hållbarhet i alla våra uppdrag. Vi hjälper dig att skapa hållbara konferenser!

Låt oss bli din långsiktiga samarbetspartner!

Epost: info@meetx.se

Kontakt: Anna Sunström

Tel:  +46 (0)31 708 86 90

meetx.se
Meetx Broschyr