Posters

POSTERUTSTÄLLNING

Plats: Utanför G-lokalerna

 1. Stockholms Sjukhems boende för yngre personer med demenssjukdom
  Christina Granholm, Enhetschef och Jaroslaw Raubo, Silviasyster, båda vid Stockholms Sjukhem
 1. Tidigt debuterande demenssjukdom – vård och forskning
  Malin Aspö, Enheten för kliniska prövningar, Minnesmottagningen. Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
  Ulrika Akenine-Lönnqvist, Forskningssköterska – Enheten för kliniska prövningar, Minnesmottagningen. Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Doktorand – Karolinska Institutet
 1. Vi är en del av samhället, vi räknas och har åsikter om vår vardag. Vårdtyngden sänks, när kvalitén höjs. 
  Ewa Wörlén, Enhetschef, Harakärrsgården C-F
 1. Kultur Uska den moderna tidens vårdpersonal. 
  Ewa Wörlén, Enhetschef, Harakärrsgården C-F
 1. Musik som brobyggare. 
  Siv Nyberg, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
  Susanne Johansson, undersköterska Selggrensgården, Gävle
 1. Nätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet.
  Gun Aremyr, Leg arbetsterapeut, föreläsare och handledare inom demensområdet
 1. Developing communication support for elderly people with cognitive impairments in the IN LIFE project 
  Katja Laakso, Leg log, Med dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset