Genom utbyte av kunskap och erfarenheter vill vi bidra till utvecklingen mot en bättre vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Svenska Demensdagarna började 1999 i liten skala där vi lärde av varandra och det är med stor glädje vi har sett Svenska Demensdagarna växa genom åren. Vi var över 1500 deltagare 2015 och nu blir det 17:e gången vi träffas för att lära oss ännu mer och bli ännu bättre.

Vår förhoppning är att alla som deltar, oavsett yrkesgrupp eller förkunskaper, upplever att de lär sig något nytt som de kan ta med sig och ha nytta av. Vi har också en stor utställning som är en mötesplats för företag, organisationer och konferensdeltagare. Dessutom finns det en posterutställning där deltagarna har möjlighet att presentera sina egna utvecklingsarbeten eller forskningsprojekt.

Varmt välkommen till två dagar med viktigt kunskapsutbyte och nätverkande.

Styrelsen för Svenska Nätverket för Demenskunskap

© Copyright - Svenska Demensdagarna